Home

Welkom op de website van Stichting Seniorenplatform Enschede.

Wij zetten ons in voor de senioren binnen Enschede op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Op deze website kunt u lezen waar wij voor staan en welke stappen wij ondernemen.

Seniorenplatform Enschede

Stichting Seniorenplatform


 Het Seniorenplatform is opgericht op 4 juni 2018 als opvolger van het Plaatselijk Overleg Ouderenbonden (POOB). In het POOB werkten de 3 ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB intensief samen om de belangen van senioren in Enschede te behartigen. Er was behoefte aan verbreding, verdieping  en meer deskundige inbreng.


Het Seniorenplatform bestaat uit ouderenbonden, seniorenorganisaties en geïnteresseerde- , deskundige senioren op persoonlijke titel. Het bestuur van het Seniorenplatform bestaat uit max 10 leden, die 4x per jaar bij elkaar komen.


Naast het bestuur zijn er werkgroepjes actief en wordt er zo veel mogelijk samengewerkt met organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen, woonomgeving en vervoer.


Het Seniorenplatform zoekt nadrukkelijk de verbinding, probeert de voorlichting en informatie aan ouderen hierdoor te verbeteren en de participatie te bevorderen.


Het Seniorenplatform zoekt nieuwe leden. Denkt u: "dit is iets voor mij", kijk dan op de profielschets op het tabblad "doel en speerpunten".


Het Seniorenplatform geeft 5 à 6x per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt per email verstuurt aan allen die zich hiervoor hebben aangemeld. De laatste uitgave kunt u op onderstaande button downloaden. Vorige exemplaren vindt u op het tabblad activiteiten. Daar kunt u zich ook aanmelden als u ook in de toekomst de nieuwsbrief per email wilt ontvangen.


Wilt u met ons in contact komen, stuur een email, een contactformulier vindt u ook bij "activiteiten"

Wenst u in de toekomst automatisch onze nieuwsbrieven te ontvangen klik dan op onderstaande button.

Nieuws en ontwikkelingen

Huisartsenspoedpraktijk voor inwoners Enschede zonder huisarts


In de huisartsenpost in het MST (Medisch Spectrum Twente) is sinds kort de praktijk THOEN gevestigd. THOEN is er voor mensen die huisartsenspoedzorg nodig hebben maar geen eigen huisarts hebben.  Spoedzorg is zorg die niet kan wachten tot morgen. De patiënten kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur  telefonisch terecht bij de praktijk. Het telefoonnummer is: 053 – 430 8655. Nog even voor de goede orde: als u ingeschreven bent bij een huisarts, kunt u geen gebruik maken van THOEN.


Website THOEN: https://www.huisartsenpraktijkthoen.nl


Bron: https://www.enschede.nl/opening-huisartsenspoedpraktijk-voor-inwoners-enschede-zonder-huisarts

Woonvisie en Mobiliteitsvisie

 

De Gemeenteraad heeft 25 maart de Woonvisie 2024 aangenomen.

Via het  (versneld) aanbieden van onze eigen Woon- en Mobiliteitvisie aan de Raad en het College en het inspreken tijdens de commissievergadering van 18 maart hebben wij enkele punten onder de aandacht gebracht. Zo zijn wij van mening dat de landelijk gehanteerde norm voor betaalbaarheid (sociaal en middenhuur), zeker voor Enschede te hoog is. Met een gemiddeld bruto inkomen van € 26.000 per inwoner moet volgens ons de nadruk liggen op het bouwen van betaalbare sociale huurwoningen. Dit moet veel meer zijn dan de nu gehanteerde 30% van de totale woningbouw.


Wel zijn we tevreden met het standpunt van een ruime meerderheid van de Raad dat senioren bij Doorstroming naar een geschikt (kleiner) huis in de eigen wijk voorrang moeten krijgen, zoals dat ook in onze visie is bepleit.

En zo zijn er nog meer aandachtspunten. Teveel om in dit kader te vermelden.


Wilt u meer informatie?, lees dan onze brief en visie HIER.

WIJS MAGAZINE


92 pagina’s met interviews, columns, cartoons en reportages over ouder worden. In de Burgerzaal van het stadhuis is dinsdag 4 juni het magazine WIJS gepresenteerd. WIJS is het resultaat van een verkenning van het thema vergrijzing op initiatief van de gemeenteraad van Enschede.


De gemeenteraad raadpleegde hiervoor de afgelopen halfjaar inwoners en experts.  

Hoe kunnen we plezierig ouder worden in Enschede? Wat komt er op ons af? Wat kunnen we doen om ons op onze toekomst voor te bereiden? Wat zijn de obstakels? Wat zijn de kansen?  

WIJS is bedoeld om inwoners te informeren, te inspireren en om een discussie over (de gevolgen van) de vergrijzing op gang te brengen.


WIJS Magazine is een eenmalige uitgave. Het blad wordt de komende weken verspreid in Enschede.  WIJS komt te liggen bij openbare gelegenheden als buurthuizen, cafés, de bibliotheek en theaters.


De werkgroep, bestaande uit 4 gemeenteraadsleden, kreeg het magazine uit handen van actrice Johanna ter Steege (met foto op de cover) en Ton Ouwehand, hoofdredacteur van WIJS. De werkgroep overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Harmjan Vedder (publieke gezondheid en preventie). Zo’n 80 personen werkten mee aan het magazine.  

U kunt HIER alvast het blad digitaal lezen.


BOODSCHAPPENDIENST

De Boodschappendienst van Alifa Welzijn Senioren is er voor ouderen. Als zij niet zelfstandig meer hun boodschappen kunnen doen biedt de boodschappendienst hulp op maat.


In Noord zijn nieuwe vrijwilligers gestart in de wijken Twekkelerveld en Deppenbroek. Daardoor kunnen er nog meer mensen geholpen worden. Hulp met boodschappen kan op verschillende manieren.


Meer informatie of aanmelden


Alifa Welzijn Senioren, Joke van Oostende
Pathmossingel 200, 7513 CM Enschede.
Telefoonnummer: 053 - 432 01 22
e-mail: j.vanoostende@alifa.nl

Website: https://www.alifa.nl/dienst/69/boodschappendienst

INLOOPSPREEKUUR OV-AMBASSADEURS 

OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Ze geven tijdens de maandelijkse inloopspreekuren praktische en duidelijke informatie en uitleg. Zij helpen u graag het gemak van het reizen met de bus en de trein ervaren.
De praktijk wijst uit dat mensen veel vragen hebben over het gebruik van het openbaar vervoer en alles wat daarmee te maken heeft.
Vragen over de OV-chipkaart, het uitstippelen van een reis, reizen met korting zijn veel voorkomende vragen.


Datum:         woensdagen 3jul,7aug, 6mrt, 4 sep, 2okt 2024

Tijd:                10.00 – 11.30 uur
Locatie:         Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15, Enschede

Stadspost voor Senioren


Alifa brengt iedere 2 maanden de "Stadpost voor Senioren" uit. Dit tijdschrift is gratis. Sinds enige tijd is het ook online te lezen óf als email te ontvangen. De jongste uitgave vindt u hier, tevens kunt u zich op deze site ook aanmelden voor de uitgave in uw email of brievenbus.Contactloos betalen in de stadsbussen van Twents


Tegenwoordig kun ja als reiziger zonder OV-pas betalen in de bussen van Twents met behulp van de betaalpas (of smartphone) of een creditkaart. Hoe dit werkt en wat er gaat veranderen met de OV-pas leest u hier.Het Leefstijlportaal


Sportaal is het centrale aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op sporten in Enschede. Onze betrokken en enthousiaste medewerkers zoeken de samenwerking op met zoveel mogelijk partners in het sportdomein. We werken onder andere samen met scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en de overheid. Samen gaan we scoren, samen zorgen we voor sportieve activiteiten, schone en veilige sportaccommodaties en voor goede verhuurmogelijkheden voor iedere sporter. Samen maken we sporten en bewegen voor iedereen bereikbaar.

Wil jij altijd al wat gezonder leven, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Kom dan eens langs bij het Leefstijlportaal! Samen met de beweegmakelaar van Sportaal ga je in gesprek over wat jij nodig hebt. 

Een gratis, laagdrempelig inloop punt om de eerste stap te zetten naar een gezondere leefstijl.

In elke wijk is vanaf heden een plek.

Kijk voor een volledig overzicht op  www.sportaal.nl/leefstijlAANPASSING WOONVISIE ENSCHEDE: ONDERSTEUNING REALISEREN SENIORENHOF


Het Seniorenplatform heeft voortdurend aandacht gevraagd voor alternatieve woonvormen voor ouderen, waaronder zelfstandig wonen in een Seniorenhof. Dit heeft in november 2021 geleid tot een beleidsaanpassing in de Woonvisie Enschede. De gemeente faciliteert nu het zoeken naar een locatie voor de realisatie van een seniorenhof en heeft hiervoor een speciale contactpersoon benoemd.


Vereniging HOF ENSCHEDE:


De vereniging Hof Enschede is opgericht op 10 december 2020 met als doel het realiseren van clusters van woningen voor ouderen vanaf 55 jaar. Het eerste hof is in aanbouw aan de Paulus Moreelstraat. Meer informatie is te vinden op hun website: https://hofenschede.nl/