Home

Welkom op de website van Stichting Seniorenplatform Enschede.

Wij zetten ons in voor de senioren binnen Enschede op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Op deze website kunt u lezen waar wij voor staan en welke stappen wij ondernemen.

Seniorenplatform Enschede

Stichting Seniorenplatform


 Het Seniorenplatform is opgericht op 4 juni 2018 als opvolger van het Plaatselijk Overleg Ouderenbonden (POOB). In het POOB werkten de 3 ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB intensief samen om de belangen van senioren in Enschede te behartigen. Er was behoefte aan verbreding, verdieping  en meer deskundige inbreng.


Het Seniorenplatform bestaat uit ouderenbonden, seniorenorganisaties en geïnteresseerde- , deskundige senioren op persoonlijke titel. Het bestuur van het Seniorenplatform bestaat uit max 10 leden, die 4x per jaar bij elkaar komen.


Naast het bestuur zijn er werkgroepjes actief en wordt er zo veel mogelijk samengewerkt met organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen, woonomgeving en vervoer.


Het seniorenplatform zoekt nadrukkelijk de verbinding, probeert de voorlichting en informatie aan ouderen hierdoor te verbeteren en de participatie te bevorderen.


Het seniorenplatform geeft 5 à 6x per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt per email verstuurt aan allen die zich hiervoor hebben aangemeld. De laatste uitgave kunt u op onderstaande button downloaden. Vorige exemplaren vindt u op het tabblad resultaten. Daar kunt u zich ook aanmelden als u ook in de toekomst de nieuwsbrief per email wilt ontvangen.


Wilt u met ons in contact komen, bel gerust of stuur een email, een contactformulier vindt u ook bij "resultaten"

Nieuws en ontwikkelingen

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Brief aan Menzis Ivm nieuwee tarieven 2022


In november 2021 stond een artikel in Dagblad Tubantia over de nieuwe tarieven van de aanvullende pakketten van Menzis per 1 januari 2022. De prijzen blijven gelijk maar het aantal fysiotherapiebehandelingen wordt met 1/3 verlaagd. Senioren zijn vaak aangewezen op fysiotherapie om zichzelf beter te kunnen redden en/of pijn te verzachten. De nieuwe tarieven betekenen voor hen meer kosten. We hebben de Ledenraad en de Raad van Bestuur van Menzis gevraagd dit besluit te heroverwegen. Wilt u het lezen of downloaden klik dan hier.Brief en aanbevelingen seniorenbeleid 2021


In september hebben we 2 "ronde tafel gesprekken" gevoerd met belangstellende senioren over wat zij ervaren en graag onder de aandacht willen brengen in de politiek in Enschede.

In maart 2022 zullen er verkiezingen voor de Gemeenteraad plaatsvinden. De uitkomst van de gesprekken én onze eigen ervaringen hebben we verwoord in een brief aan de Gemeenteraad en alle politieke partijen. Wilt u het lezen of downloaden klik dan hier.


Jaarverslag 2020


In het jaarverslag 2020 kunt u lezen wat het seniorenplatform ondanks de coronabeperkingen toch heeft kunnen doen aan de belangenbehartiging voor de Enschedese senioren. Wilt u het lezen of downloaden klik dan hier. Het activiteitenplan is vanwege corona verlengd t/m 2021.


Bewoners adviesraad Sociaal (BAS)

 

In maart 2021 heeft het seniorenplatform gereageerd naar de gemeenteraad over de verordening van de BAS. Er is aangedrongen op maximale openbaarheid van de nieuwe adviesraad en duidelijkheid over het overnemen van adviezen door B&W. (zie nieuwbrief mei)


Verbeteringen inlooppunten wijkwijzers

 

Het seniorenplatform heeft in april 2021 een brief geschreven naar de gemeenteraad over de nota “vernieuwing van de toegang tot zorg en ondersteuning” Het plan om van 9 naar 14 inlooppunten van de wijkwijzer te gaan, wordt door haar ondersteund, maar bij de onderbouwing van de financiële haalbaarheid van XL wijkwijzers worden vraagtekens gezet.(zie de brief hier)


Aanpassing Woonvisie Enschede: ondersteuning realiseren seniorenhof


Het seniorenplatform heeft voortdurend aandacht gevraagd voor alternatieve woonvormen voor ouderen, waaronder zelfstandig wonen in een seniorenhof. Dit heeft in november 202 geleid tot een beleidsaanpassing in de Woonvisie Enschede. De gemeente faciliteert nu het zoeken naar een locatie voor de realisatie van een seniorenhof en heeft hiervoor een speciale contactpersoon benoemd.Oprichting vereniging HOF ENSCHEDE:


Op 10 december 2020 is de vereniging HOF ENSCHEDE officieel opgericht. De kerngroep, die werkte onder verantwoording van seniorenplatform Enschede, is benoemd tot interim-bestuur. In de ledenvergadering in oktober 2021 zullen de 120 leden een oficieel bestuur benoemen.

De ontwikkelijngenvanaf 2019 vindt u in de notitie HOF ENSCHEDE (hier te lezen).

Informatie over HOF ENSCHEDE kunt u aanvragen via hofenschede@hotmail.com.Bellijn "luisterend oor" wordt signaalpunt "Niet alleen" via 053 4320122


De bellijn luisterend oor is in de eerste coronagolf ingesteld door Samen1 Enschede.

Alifa Welzijn Senioren heeft deze functie in 2020 voortgezet als het signaalpunt "Niet Alleen". Via het algemene nummer (053 4320122) van Alifa kunt u als u zich eenzaam voelt, een praatje maken. U kunt vragen stellen over praktische zaken, waar u hulp voor zoekt. Er is ook huisbezoek mogelijk om na te gaan hoe u geholpen kunt worden. Alifa Welzijn Senioren beschikt over een breed pakket aan ondersteunende diensten (zie www.alifawelzijnsenioren)Veilig pinnen bij de Geldmaat

 

Het seniorenplatform heeft in oktober 2020 een brief geschreven aan de directie van “Geldmaat” om aandacht te vragen voor veilig pinnen in een beschermde omgeving.

Het seniorenplatform vindt, dat er teveel pinautomaten verdwenen zijn en ouderen de gelegenheid moeten hebben om in een veilige, rustige omgeving moeten kunnen pinnen..

De brief aan Geldmaat vindt u hier.Mantelzorgondersteuning in Enschede


Naar aanleiding van een onderzoek naar mantelzorgondersteuning in Enschede heeft het Seniorenplatform een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Het Seniorenplatform heeft de wens van vele mantelzorgers om tot een centraal steunpunt mantelzorg te komen, uitgewerkt in een concreet voorstel (lees hier de brief aan de gemeenteraad).Themabijeenkomsten in 2021

Ronde tafelgesprekken: Ouderenbeleid in Enschede

 

Volgend jaar wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Die gaat het gemeentelijk beleid voor de komende jaren opstellen. Vervolgens komt er dan een  nieuw college van burgemeester en wethouders.  Nu is het  moment  om het gemeentelijk beleid te veranderen  en ervoor te zorgen dat de belangen van senioren serieus aan bod gaan komen in de Enschedese politiek.

 

Hoe kunt  u als senior mee praten?

 

Het Seniorenplatform Enschede organiseert in september twee ronde tafel  bijeenkomsten  waarin u kunt aangeven wat u als senior belangrijk vindt voor in onze stad. Uw inbreng sturen wij naar alle  politieke partijen, zodat deze onderwerpen opgenomen kunnen worden in hun verkiezingsprogramma’s. 

 

De eerste ronde tafelbijeenkomst vindt plaats in stadsdeel Noord bij wijkaccommodatie Prismare  op

woensdag 22 september van 14.00 -16.00 uur.

De tweede  bijeenkomst vindt plaats in stadsdeel Zuid bij restaurant Le Pompidou op

dinsdag 28 september van 14.00 -16.00 uur.

 

Grijp uw kans om mee te praten en kom naar 1 van deze bijeenkomsten. Het is wel nodig om u aan te melden via info@seniorenplatformenschede.nl voor 15 september 2021. Graag even aangeven bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn. 

 

Informatie: www.seniorenplatformenschede.nl


Wilt u deze informatie uitprinten klik dan hier.