Doel en speerpunten

Doel en speerpunten


Doel van het Seniorenplatform

 

Het doel van het Seniorenplatform is het bevorderen van de  maatschappelijke participatie van senioren door de  senioren een te stem geven en hun kennis te benutten.

 

Het seniorenplatform wil deze kennis actief ophalen bij de senioren en het doorgeven naar de diverse beleidsmakers en de organisaties die seniorenactiviteiten uitvoeren.


Het Seniorenplatform wil samenwerken met alle organisaties die seniorenbeleid ontwikkelen, diverse zorg en welzijnsdiensten uitvoeren en activiteiten aanbieden voor senioren.


Om bovenstaand doel te bereiken zijn de volgende werkgroepen actief:

 • De Werkgroep publiciteit. 
 • De Werkgroep Rondkomen met je inkomen. 
 • De Werkgroep (Mantel)zorg. 
 • De Werkgroep Wonen en Mobiliteit. 
 • De Werkgroep Vergrijzingsdebat. 

 

PROFIELSCHETS LID SENIORENPLATFORM

Het seniorenplatform zoekt nieuwe leden die:

 • Interesse hebben in de wensen en behoeften van senioren.
 • Wonen in Enschede.
 • 55 jaar of ouder zijn.
 • Die eventueel ook overdag beschikbaar zijn.
 • Een brede belangstelling hebben voor seniorenzaken en ontwikkelingen op dat gebied.
 • Die het algemeen belang voorop stellen.
 • Kennis hebben van de samenleving in Enschede en specifiek van de leefwereld van ouderen of bereid zijn zich die kennis eigen te maken.
 • Beschikken over vaardigheden om in teamverband mee te werken aan de advisering over ouderenbeleid.

 

Indien U belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Seniorenplatform Enschede via fam-boer@home.nl

 

10.04.2024