Resultaten

  Gesprekken en webinars 2021


   8 januari:  digitaal gesprek gemeente (Hiddo Born0 over ondersteuning HOF ENSCHEDE


  21 januari;  digitaal gesprek met coalitie eenzaamheid in wijk De Posten


  25 januari:  webinar Langer Thuis (provincie Overijssel)

   

   4 februari: webcast Saxion/ Wijklink over eenzaamheid 


  19 februari: webinar Pouwer over wonen en woonwensen vitale ouderen.

   

   5 maart:    digitaal gesprek met gemeente (Hiddo Born) over ondersteuning seniorenhof.


  18 maart:    webinar zorgzaam wonen

   

  24 maart:    gesprek met wethouder Diepemaat (alternatieve woonvormen)

   

   9 april:        webinar Pouwer over preventie

   

  12 april:       gesprek Marcel Garritsen, voorzitter BAS

   

  22 april:      mail naar gemeente over aanpak ouderenmishandeling

   

  28 april:      interview met UT/Saxion over stereotiepe beelden rond ouderen

   

  14 mei:        gesprek met Rick Hogeboom over lokale taskforce seniorenhuisvesting

   

  18 mei:        digitale bijeenkomst samen1tegen eenzaamheid

   

  ..   mei:        gesprek met Veilig Thuis

   

   

  Resultaten 2021

   

  28 februari: notitie samenwerking seniorenplatform en Alifa welzijn senioren

   

  18 april:        brief naar gemeenteraad over versnelling wijkwijzers

   

  25 april:       brief over gevolgen omleidingsroute buslijn 6


   

  Gesprekken en deelname symposia in 2020

  20 januari actiecoalitie de inclusieve wijk over voorkomen eenzaamheid (aanpak op wijkniveau).

  28 januari bezoek aan informatiemarkt E-Health bij ’t Roessingh.

  3 febr. bijeenkomst van project samen1enschede tegen eenzaamheid

  5 febr. gesprek met “lang zult u wonen” en Saxion over eventuele deelname aan een project rond burgerwetenschap.
  Dit sluit aan op ons streven naar een seniorendeskundigenbank.

  26 febr. actiecoalitie verbinding over voorkomen eenzaamheid (aanpak op stedelijk niveau).

  5 maart breed overleg over acties tegen eenzaamheid o.l.v. de gemeente.

  19 maart symposium PROO (afgelast vanwege corona).

  15 april gesprek met coördinatoren  “Wij Mantelzorgers”.

  24 april videoconferentie bellijn luisterend oor samen 1.

  14 juli gesprek met directeur MST.

  12 aug. gesprek met Alifa over evaluatie bellijn samen tegen eenzaamheid.

  15 sept. breed overleg over de stand van zaken rond voorkomen eenzaamheid.

  18 sept. webinar Platform Power.


  30 sept. gesprek met gemeente over ontwikkelingen bij de wijkwijzer.

  13 okt. gesprek met gemeente over seniorenbeleid van de gemeente Enschede.

  20 okt. overleg met Samen1 tegen eenzaamheid in Enschede.


  27 okt. gesprek met gemeente over seniorenhuisvesting.


   9 nov. Webinar Langer thuis (woon-zorg vraagstukken).


  12 nov. Symposium PROO (participatieraad ouderen Overijssel.


  16 nov. ingesproken bij de gemeenteraad bij evaluatie Woonvisie.


   3 dec. Gesprek met Alifa over mantelzorgondersteuning.


   4 dec. webinar Power over digitalisering en ouderen.


  15 dec. overleg met Samen 1 tegen eenzaamheid.

  Resultaten

  Contactformulier