Agenda

10 januari

DB opstellen concept werkplan

14 februar

AB vaststellen jaarverslag 2019, bespreken werkplan + begroting 2020

4 maart

Overleg Wmo-raad woensdag om 11 uur in stadhuis

20 maart

Themabijeenkomst alternatieve woonvormen,afgelast vanwege corona)

6 april

Overleg gemeenteraadsleden (maandag om 16.00 in stadhuis) afgelast

17 april

DB (voorbereiding AB vergadering)

8 mei          

AB voortgang werkplan, vaststellen thema okt/nov. afgelast

19 juni

Voorbereiding thema okt/nov. (werkgroepje)

juli/aug

vakantieperiode

11 september

agendacommissie (voorbereiding AB)

..... september

overleg Wmo-raad (niet doorgegaan)

9 oktober

AB voortgang werkplan (niet doorgegaan vanwege corona)

.... oktober

overleg gemeenteraadsleden (niet doorgegaan)

6 november

themabijeenkomst "modern seniorenbeleid" (niet doorgegaan vanwege corona)

27 november

agendacommissie (voorbereiding evaluatie werkplan 2020)

18 december

AB terugblik 2020 en vooruitblik 2021 (afgelast vanwege corona)


Agenda 2020