Agenda

10 januari

DB opstellen concept werkplan

14 februar

AB vaststellen jaarverslag 2019, bespreken werkplan + begroting 2020

4 maart

Overleg Wmo-raad woensdag om 11 uur in stadhuis

20 maart

Themabijeenkomst alternatieve woonvormen,afgelast vanwege corona)

6 april

Overleg gemeenteraadsleden (maandag om 16.00 in stadhuis) afgelast

17 april

DB (voorbereiding AB vergadering)

8 mei          

AB voortgang werkplan, vaststellen thema okt/nov. afgelast

19 juni

Voorbereiding thema okt/nov. (werkgroepje)

juli/aug

vakantieperiode

11 september

agendacommissie (voorbereiding AB)

..... september

overleg Wmo-raad (niet doorgegaan)

9 oktober

AB voortgang werkplan (niet doorgegaan vanwege corona)

.... oktober

overleg gemeenteraadsleden (niet doorgegaan)

6 november

themabijeenkomst "modern seniorenbeleid" (niet doorgegaan vanwege corona)

27 november

agendacommissie (voorbereiding evaluatie werkplan 2020)

18 december

AB terugblik 2020 en vooruitblik 2021 (afgelast vanwege corona)


Agenda 2020


Gesprekken met organisaties in 2019.


Naast de geplande bijeenkomsten vonden er talrijke gesprekken plaats met uitvoerders en beleidsmakers van seniorenbeleid. Deze gesprekken leidden tot informatie en uiteindelijk tot een standpuntbepaling over onderwerpen, die te maken hebben met de belangen van senioren. Ook bezochten leden van het Seniorenplatform diverse symposia.

9 januari

in gesprek met wethouder van den Berg

21 januari

-gesprek met zorgorganisatie De Posten

-overleg platform dementie Twente

23 januari

themabijeenkomst Wmo-raad: huishoudelijke ondersteuning

28 januari

gesprek contactpersoon senioren Gemeente

4 februari

overleg met huurcommissies

11 februari

verkiezingsdebat Overijssel

21 februari

gesprek met gemeente

5 maart

gesprek met M-pact

7 maart

gesprek met Alifa

14 maart

Symposium Particpatieraad Ouderen Overijssel (PROO)

8 april

Regiotafel Overijssel (Landelijke Raad Ouderen)

9 april

gesprektafels over speerpunten Wmo Enschede

29 april

overleg huurderscommissies

13 mei

Symposium Langer thuis met dementie (ROC)

17 mei

Dagelijks bestuur

29 mei

gesprek zorgorganisatie Manna

6 juni

gesprek met wethouder Diepenmaat

4 juli

startbijeenkomst samen tegen eenzaamheid

13 september

overleg projectgroepen over eenzaamheid

18 september

Gesprek met Alifa en M-pact over kennisknooppunt seniorenbeleid

30 september

symposium seniorenhuisvesting in Utrecht

2 oktober

Symposium “Voorkomen Eenzaamheid” bij UT   

14 oktober

brainstorming seniorenhuisvesting o.l.v. de gemeente

15 oktober

symposium Ouderen in Nijverdal (KBO/PCOB)

21 oktober

gesprek met M-pact over zorgvrijwilligers

21 oktober

gesprek met wooncorporatie De Woonplaats

25 oktober

gesprek met Jan Jukema overkennisknooppunt

28 oktober

gesprek met wooncorporatie Domijn

28 oktober

intervieuw over mantelzorgondersteuning

4 november

overleg met Jan Overmeer over subsidie aanvraag project ZonMw

7 november

overleg mat Ger Santema van Knarrenhof over ondersteuning

14 november

rondetafelgesprek met Gemeente over cliëntondersteuning

18 november

gesprek met wooncorporatie Ons Huis

19 november

symposium Saxion "Ouderen zorg en welzijn"

2 december

werkgroep Knarrenhof in brede samenstelling

... december

gesprek met wethouder Diepenmaat over alternatieve woonvormen