Bestuur en Werkwijze

Bestuur en Werkwijze

Bestuur seniorenplatform:

 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 12 senioren en komt minimaal 6 maal per jaar bij elkaar. Mede aan de hand van het jaarlijkse werkplan wordt het beleid bepaald en worden onderwerpen gekozen waarmee het Platform structureel en incidenteel aan de slag wil. Vanwege de betrokkenheid van de leden en de opbouwfase van de organisatie is (voorlopig) niet gekozen voor uitsplitsing in een Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)Werkgroepen:


Naast het bestuur zijn er werkgroepjes, die de onderwerpen uit het jaarplan voorbereiden, onderzoek doen, informatie inwinnen en voorstellen formuleren naar het bestuur. De trekker/aanjager van het onderwerp werkt met andere bestuursleden en/of vrijwilligers een onderwerp uit.Communicatie:


De Enschedese senioren worden op de hoogte gehouden via artikelen in de Stadspost voor Senioren, via de digitale nieuwsbrief en via de media. De website geeft algemene en actuele informatie. Reacties van senioren zijn mogelijk via email, telefoon en via de website(contactformulier) en worden zeer op prijs gesteld.

Het bestuur van het Seniorenplatform

Dick Boer (interim voorzitter)

Herman Burkink (secretaris)

Annelies Futselaar

Louk Geilenkirchen

Jaap Gönning

Tiny Hannink

Cor Kok

Gré Menning (penningmeester)

Janke Smit

Overig betrokken vrijwilliger(s)

Jan Lubberdink (adviseur)

Harry Oonk (webmaster)