Home

Welkom op de website van Stichting Seniorenplatform Enschede.

Wij zetten ons in voor de senioren binnen Enschede op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Op deze website kunt u lezen waar wij voor staan en welke stappen wij ondernemen.

Seniorenplatform Enschede

Stichting Seniorenplatform


 Het Seniorenplatform is opgericht op 4 juni 2018 als opvolger van het Plaatselijk Overleg Ouderenbonden (POOB). In het POOB werkten de 3 ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB intensief samen om de belangen van senioren in Enschede te behartigen. Er was behoefte aan verbreding, verdieping  en meer deskundige inbreng.


Het Seniorenplatform bestaat uit ouderenbonden, seniorenorganisaties en geïnteresseerde- , deskundige senioren op persoonlijke titel. Het bestuur van het Seniorenplatform bestaat uit max 10 leden, die 4x per jaar bij elkaar komen.


Naast het bestuur zijn er werkgroepjes actief en wordt er zo veel mogelijk samengewerkt met organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen, woonomgeving en vervoer.


Het seniorenplatform zoekt nadrukkelijk de verbinding, probeert de voorlichting en informatie aan ouderen hierdoor te verbeteren en de participatie te bevorderen.


Het seniorenplatform geeft 5 à 6x per jaar een nieuwsbrief uit. Deze wordt per email verstuurt aan allen die zich hiervoor hebben aangemeld. De laatste uitgave kunt u op onderstaande button downloaden. Vorige exemplaren vindt u op het tabblad resultaten. Daar kunt u zich ook aanmelden als u ook in de toekomst de nieuwsbrief per email wilt ontvangen.


Wilt u met ons in contact komen, bel gerust of stuur een email, een contactformulier vindt u ook bij "resultaten"

Nieuws en ontwikkelingen

Act.

Act.

Act.

Act.

Act

Act.

Act.


Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

Act.

informatie voor Mantelzorgers:


Bent u mantelzorger en wordt het u wel eens teveel? Of bent u op

zoek naar andere hulp? Klik dan op de flyer hiernaast.

Seniorisme


Van jongs af aan worden we blootgesteld aan negatieve op/misvattingen over veroudering. Zo zouden alle ouderen saai, traag en slechthorend worden, gaan dementeren en de samenleving vooral tot last zijn. Deze vooroordelen en stereotypen nemen we onopgemerkt in ons op. Ze beïnvloeden daarmee onze gedachtes en gevoelens en zelfs ons gedrag ten opzichte van (andere) ouderen en ons eigen verouderingsproces. Met alle gevolgen van dien.

Wilt u mee hierover weten en wat u er zelf tegen kunt doen klik dan https://www.seniorisme.nl/


Senioren doen mee, online onderzoek van de Universiteit van Amsterdam


Bent u 55+ en wilt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar gezonde veroudering? Schrijf u dan in! kijk voor meer informatie op https://seniorendoenmee.nl/


Nationale Diabetes Challenge


Onder begeleiding van de beweegmakelaar van Sportaal is op 25 april jl in het Abraham Ledeboerpark de nationale Diabetis Challenge gestart. Ook op andere plekken in Enschede is deze campagne begonnen. Belangstellenden kunnen alsnog aansluiten, voor meer informatie klik hier voor het persbericht van Sportaal.


Nieuws van de Openbaar Vervoer-ambassadeurs


Wanneer u al een tijdje niet meer met het openbaar vervoer hebt gereisd of niet goed weet hoe u een reis kunt plannen dan kunnen de OV-ambassadeurs u daarmee helpen. Zij geven tekst en uitleg over de OV-chipkaart aan u persoonlijk op maandag 3 april. Verder is er een inloopspreekuur op woensdag 5 april in de bibliotheek Enschede aan de Pijpenstraat. Wilt u meer weten? Klik hier.


HOGE ENERGIEREKENING/LANDELIJK NOODFONDS ENERGIE


Heeft u moeite om uw energierekening te betalen, dan kan het Landelijk Noodfonds Energie u helpen. Dit landelijke noodfonds kan een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 betalen als u hiervoor in aanmerking komt.

De voorwaarden

  • Uw huishouden heeft een eigen energiecontract.
  • Uw energierekening is hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.
  • Uw gezamenlijk inkomen is maximaal 200% van wettelijk sociaal minimum. Dat betekent dat het bruto-inkomen per maand lager is dan € 2.980,- als u alleenstaand bent, of € 3.794,- als u samenwoont met anderen.

Aanvragen Landelijk Noodfonds Energie

Aanvragen van dit noodfonds kan via de website https://www.noodfondsenergie.nl  vindt u meer informatie en er staat ook wat u mee moet sturen.
Als u vragen heeft, bel dan de Noodfondslijn op 085 - 088 11 11. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Let op: aanvragen kan tot 30 april 2023.

 

SENIORENWIJZER 2023


Alifa heeft ook dit jaar weer de Seniorenwijzer uitgebracht. Hier vindt u zoveel mogelijk informatie over organisaties en voorzieningen voor senioren in Enschede.

De digitale versie is te vinden op hun site via de link: Seniorenwijzer 2023 (alifa.nl)


Alifa brengt iedere 2 maanden de "Stadpost voor Senioren" uit. Dit tijdschrift is gratis. Sinds enige tijd is het ook online te lezen óf als email te ontvangen. De jongste uitgave vind u hier, tevens kunt u zich op deze site ook aanmelden voor de uitgave in uw email of brievenbus.


Contactloos betalen in de stadsbussen van Twents


Vanaf 13 september jongstleden kan de reiziger zonder OV-pas betalen in de bussen van Twents met behulp van de betaalpas (of smartphone) of een creditkaart. Hoe dit werkt en wat er gaat veranderen met de OV-pas leest u hier.


Het Leefstijlportaal


Onlangs heeft de officiele aftrap van het Leefstijl Portaal plaatsgevonden.

Een gratis, laagdrempelig inloop punt om de eerste stap te zetten naar een gezondere leefstijl.

In elke wijk is vanaf heden een plek.

Kijk voor een volledig overzicht op www.sportaal.nl/leefstijl


Brief aan Menzis Ivm nieuwe tarieven 2022


In november 2021 stond een artikel in Dagblad Tubantia over de nieuwe tarieven van de aanvullende pakketten van Menzis per 1 januari 2022. De prijzen blijven gelijk maar het aantal fysiotherapiebehandelingen wordt met 1/3 verlaagd. Senioren zijn vaak aangewezen op fysiotherapie om zichzelf beter te kunnen redden en/of pijn te verzachten. De nieuwe tarieven betekenen voor hen meer kosten. We hebben de Ledenraad en de Raad van Bestuur van Menzis gevraagd dit besluit te heroverwegen. Wilt u het lezen of downloaden klik dan hier.Menzis heeft met een email op 23 dec 2021 gereageerd op ons bovenstaand verzoek. Wilt u deze reactie lezen of downloaden klik dan hier.


Brief en aanbevelingen seniorenbeleid 2021


In september hebben we 2 "ronde tafel gesprekken" gevoerd met belangstellende senioren over wat zij ervaren en graag onder de aandacht willen brengen in de politiek in Enschede.

In maart 2022 zullen er verkiezingen voor de Gemeenteraad plaatsvinden. De uitkomst van de gesprekken én onze eigen ervaringen hebben we verwoord in een brief aan de Gemeenteraad en alle politieke partijen. Wilt u het lezen of downloaden klik dan hier.


Bewoners adviesraad Sociaal (BAS)

 

In maart 2021 heeft het seniorenplatform gereageerd naar de gemeenteraad over de verordening van de BAS. Er is aangedrongen op maximale openbaarheid van de nieuwe adviesraad en duidelijkheid over het overnemen van adviezen door B&W. (zie nieuwbrief mei)


Verbeteringen inlooppunten wijkwijzers

 

Het seniorenplatform heeft in april 2021 een brief geschreven naar de gemeenteraad over de nota “vernieuwing van de toegang tot zorg en ondersteuning” Het plan om van 9 naar 14 inlooppunten van de wijkwijzer te gaan, wordt door haar ondersteund, maar bij de onderbouwing van de financiële haalbaarheid van XL wijkwijzers worden vraagtekens gezet.(zie de brief hier)


Aanpassing Woonvisie Enschede: ondersteuning realiseren seniorenhof


Het seniorenplatform heeft voortdurend aandacht gevraagd voor alternatieve woonvormen voor ouderen, waaronder zelfstandig wonen in een seniorenhof. Dit heeft in november 202 geleid tot een beleidsaanpassing in de Woonvisie Enschede. De gemeente faciliteert nu het zoeken naar een locatie voor de realisatie van een seniorenhof en heeft hiervoor een speciale contactpersoon benoemd.Oprichting vereniging HOF ENSCHEDE:


Op 10 december 2020 is de vereniging HOF ENSCHEDE officieel opgericht. De kerngroep, die werkte onder verantwoording van seniorenplatform Enschede, is benoemd tot interim-bestuur. In de ledenvergadering in oktober 2021 zullen de 120 leden een oficieel bestuur benoemen.

De ontwikkelijngenvanaf 2019 vindt u in de notitie HOF ENSCHEDE (hier te lezen).

Informatie over HOF ENSCHEDE kunt u aanvragen via hofenschede@hotmail.com.Bellijn "luisterend oor" wordt signaalpunt "Niet alleen" via 053 4320122


De bellijn luisterend oor is in de eerste coronagolf ingesteld door Samen1 Enschede.

Alifa Welzijn Senioren heeft deze functie in 2020 voortgezet als het signaalpunt "Niet Alleen". Via het algemene nummer (053 4320122) van Alifa kunt u als u zich eenzaam voelt, een praatje maken. U kunt vragen stellen over praktische zaken, waar u hulp voor zoekt. Er is ook huisbezoek mogelijk om na te gaan hoe u geholpen kunt worden. Alifa Welzijn Senioren beschikt over een breed pakket aan ondersteunende diensten (zie www.alifawelzijnsenioren)Veilig pinnen bij de Geldmaat

 

Het seniorenplatform heeft in oktober 2020 een brief geschreven aan de directie van “Geldmaat” om aandacht te vragen voor veilig pinnen in een beschermde omgeving.

Het seniorenplatform vindt, dat er teveel pinautomaten verdwenen zijn en ouderen de gelegenheid moeten hebben om in een veilige, rustige omgeving moeten kunnen pinnen..

De brief aan Geldmaat vindt u hier.Mantelzorgondersteuning in Enschede


Naar aanleiding van een onderzoek naar mantelzorgondersteuning in Enschede heeft het Seniorenplatform een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Het Seniorenplatform heeft de wens van vele mantelzorgers om tot een centraal steunpunt mantelzorg te komen, uitgewerkt in een concreet voorstel (lees hier de brief aan de gemeenteraad).